Existing MyWhg User Login

Trumpet Mob
Girlsincoridoor
Integration Mob
Immersion Mob

โรงเรียนภาคกลางวันเอกชน

โรงเรียนภาคกลางวันเอกชนในสหราชอาณาจักร

หากคุณได้พบโรงเรียน แต่ที่พักประจำในโรงเรียนเต็มหรือไม่มีที่พักประจำในโรงเรียน เราสามารถจัดให้คุณเข้าเรียนในโรงเรียนที่คุณเลือกและอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮสต์ของเราได้

เกี่ยวกับโปรแกรมนักเรียนภาคกลางวันเอกชนของ WHG

นักเรียนจะเข้าเรียนในโรงเรียนในแต่ละวันและใช้เวลาช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัวโฮสต์

นี่เป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปีที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในฐานะนักเรียนรายวันและมีข้อดีดังนี้:

• เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่กับครอบครัวโฮสต์แทนการอยู่หอ
• นักเรียนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษนอกจากภายในโรงเรียน
• ค่าใช้จ่ายโดยรวมรวมถึงการดูแลแบบเต็มรูปแบบ

ครอบครัวโฮสต์ที่รับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีได้มากกว่า 27 คืนติดต่อกันจะต้องได้รับการลงทะเบียนกับ Social Fowering Services Fostering โดยผู้ดูแลในท้องถิ่น (LG) นักเรียนจะได้รับการเยี่ยมเยียนโดยนักสังคมสงเคราะห์ในบ้านครอบครัวโฮสต์ทุก ๆ 4 สัปดาห์
 

โปรแกรมนักเรียนภาคกลางวันเอกชนรวมถึง:

การดูแลหลัก

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรกำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องมีผู้ดูแลที่เป็นชาวอังกฤษเพื่อดูแลรับผิดชอบในช่วงเรียน บริการการดูแลหลักของเรามอบความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่อาศัยและเรียนในสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการดูแลหลักของเรา

 

ที่พักครอบครัวโฮสต์ในช่วงระยะเวลาภาคการศึกษาและช่วงวันหยุดครึ่งภาคการศึกษา

เครือข่ายครอบครัวโอสต์ของเรามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอาใจใส่สำหรับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของเรา ทุกครอบครัวของเราได้รับการตรวจสอบจาก DBS และได้รับการสำรวจอย่างสม่ำเสมอจากผู้ดูแลในท้องถิ่น เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาครอบครัวให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน

นอกจากนี้ยังรวมบริการซักรีดและอาหาร

วิธีการสมัคร

ติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนแพ็คเกจนักเรียนภาคกลางวันเอกชน

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน
£135.00
ค่าธรรมเนียมรายปี
£10,500.00
เงินมัดจำค่าใช้จ่าย
£1,000.00

โปรดทราบ:
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและเงินค่าขนม และจะถูกเรียกเก็บจากเงินมัดจำค่าใช้จ่ายของนักเรียน

ค่าเล่าเรียนไม่รวมอยู่ในโปรแกรมนี้

แพ็คเกจโรงเรียนภาคกลางวันเอกชน

WHG ได้ร่วมมือกับ 9 โรงเรียนเพื่อนำเสนอแพคเกจ รวมทั้งค่าเล่าเรียน ที่พักในครอบครัวโฮสต์ และการดูแลหลัก

ดูแพ็คเกจโรงเรียนภาคกลางวันเอกชนของ WHG

Students Cooking
Itsuite
Sittingstudents

White House Guardianships

กำลังเปลี่ยนภาษา

หน้าเว็บที่คุณกำลังนำทางมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

คลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ หรือยกเลิกเพื่ออยู่ในหน้าปัจจุบัน