Existing MyWhg User Login

Hats
Walking
Graduation
Student

การดูแลในมหาวิทยาลัย

การดูแลในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีหลายมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก  WHG สามารถจัดหาผู้ดูแลในท้องถิ่นให้แก่นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

บริการการดูแลในมหาวิทยาลัยของเราจะจัดหาผู้ดูแลในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถติดต่อผู้บริการดูแลลเพื่อขอความช่วยเหลือ/คำแนะนำ การเดินทาง หรือครอบครัวโฮสต์ได้หากต้องการ

 

เกี่ยวกับการดูแลในมหาวิทยาลัยของ WHG

การติดต่อฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงต่อวัน / 7 วันต่อสัปดาห์ 

มีผู้ดูแลอยู่เสมอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน: +44 3 458 686 688

บริการ

นักเรียนสามารถเข้าถึงบริการของ WHG เช่น เครือข่ายครอบครัวโฮสต์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย DBS และการขนส่งของเรา มีการคิดค่าบริการสำหรับการจัดเตรียมต่างๆ

สมัครรับการดูแลในมหาวิทยาลัย

ติดต่อเราเพื่อสมัครใช้บริการนี้

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียน
£20.00
ค่าธรรมเนียมการคุ้มครองรายเทอม
£150.00
เงินมัดจำค่าใช้จ่าย
£300.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่พักสำหรับครอบครัว (ค่าบริการขั้นต่ำ 1.5 คืน)
 
สกอตแลนด์ ลอนดอน และประเทศโดยรอบ
£58.00
พื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมด
£50.00
 

 

Female
Ucl
Working

White House Guardianships

กำลังเปลี่ยนภาษา

หน้าเว็บที่คุณกำลังนำทางมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น

คลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ หรือยกเลิกเพื่ออยู่ในหน้าปัจจุบัน